RSS Feed

2012.10.12 La seule toi de ton coeur

cute, happy, life, lost, love, means

Cuối cùng, mục đích của cuộc sống là gì?

“Sống là động, nhưng lòng luôn bất động

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: